Het leven onderweg

Beluisteren

Als de avond valt, kan je maar beter een plek hebben om te overnachten. In de podcast Mijn thuis is onderweg vertellen Belgische woonwagenbewoners over het reizen dat hen in het bloed zit en over de moeilijke zoektocht naar een thuisplek. We laten je kennis maken met de hoofdpersonages in deze eerste aflevering. Vanaf juni zal je de volledige reeks kunnen beluisteren.

Deze podcast kwam tot stand ism beeld- en productiehuis Scherper en Rien Bauwens, professioneel verhalenverteller bij Jaagbaar.

De opnames gebeurden met woonwagenbewoners die tijdelijk op het terrein in Gent verbleven. We zijn hen dan ook heel dankbaar dat ze een inkijk willen geven in hun manier van leven.

Ben je ondertussen benieuwd en wil je meer weten over de woonwagenbewoners en de moeilijkheden die ze ondervinden in hun zoektocht naar een plaats, dan kan je de publicatie ‘De zoektocht naar een plaats’ bestellen via de website van In-Gent vzw: https://www.in-gent.be/publicaties/uitgaves/de-zoektocht-naar-een-plaats

In deze publicatie belicht Lieve Daeren, medewerker van In-Gent vzw de urgentie van een efficiënt standplaatsenbeleid en andere prangende thema’s zoals onderwijs, gezondheid, tewerkstelling en de sociaal-politieke positie van woonwagenbewoners in Vlaanderen. 

Gent zet via het sociaal beheer van het doortrekkersterrein door IN-Gent vzw in op het aanbieden van tijdelijke plaatsen. De recente schrapping van rondtrekkende woonwagenbewoners uit het integratiedecreet betekent dat we hiervoor op eigen middelen zijn aangewezen. Bij gebrek aan belangenbehartiger op Vlaams niveau zien we het als onze verantwoordelijkheid om de op het terrein opgevangen signalen onder de aandacht te brengen. Daarnaast zetten we in op sociaal beheer, we maken de brug naar lokale welzijns- en gezondheidspartners en zetten, i.s.m. onderwijspartners in Gent, in op educatieve ondersteuning zodat ook kinderen en jongeren van deze burgers ten minste een vorm van toegang krijgen tot wat een mensenrecht is. Maar wat wij bieden is enkel een tijdelijke oplossing. We moeten streven naar duurzame oplossingen die een gelijkwaardige participatie in de maatschappij mogelijk maakt

More from this show

Nieuwsbrief

Schrijf in voor de nieuwsbrief en krijg het nieuws. Wees als eerste op de hoogte.

Episode 1